vignetmiddel

"HEEL DE MENS"
Praktijk voor Psychosociaal Therapie

Bosga Mediation

© "Heel de Mens " - Webdesign - Art-Alternatives

roos

Home

Over de therapeute

Over de therapie Links CONTACT

U vindt hier een aantal artikelen over diverse onderwerpen.

U kunt hier uw keuze maken:

Het syndroom van Asperger

Een relatie met een Asperger

Kind en samenleving

ADHD, een probleem van ons allen

 Copyright
De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) en tekst in deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de webmaster worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden aangevraagd via contact