vignetmiddel

"Heel de Mens"
Praktijk voor psychosociaal therapie

 

 

© "Heel de Mens " - Webdesign - Art-Alternatives

roos

Home

Therapeute

Therapie

ADHD

Asperger

Publicaties
        asperger

klik HIER voor filmje over Asperger


Kinderen met Asperger door Willy-L Bosga ©

Dit artikel schrijf ik, nadat ik voor de zoveelste keer in mijn praktijk geconfronteerd werd met jong kind dat ten onrechte het etiketje "Asperger" opgeplakt kreeg door een Autistenteam.

Nog afgezien van het feit dat Asperger geen autisme is en dus ook niet ondergebracht zou moeten worden binnen een autistenteam,
blijken dit soort "diagnoses" vaak niet te kloppen.

Wat is er dan wel aan de hand?
Graag geef ik hier een voorbeeld uit mijn praktijk.

Een leuke knul van een jaar of tien zit met zijn moeder in mijn praktijk.
Het autistenteam heeft "Asperger" geconstateerd, maar moeder heeft zo haar twijfels.
Het probleem is dat hij geen aansluiting heeft op school en gepest wordt.
Dat werd ik vroeger als kind ook en toch ben ik geen Asperger voor zover ik weet.
Doe ik overigens zo'n Asperger test via internet, dan kan ik zomaar ineens toch bij de Asperger club gerekend worden.
Hangt er maar net vanaf hoe ik de vragen interpreteer. Maar dat is een ander hoofdstuk.

Terug naar het kind in mijn praktijk.
Ik vraag hem waarom hij gepest wordt en wat de kinderen dan naar hem roepen.
Hij wil er niet over praten, want "het is te vervelend om die woorden te herhalen"
Uiteraard respecteer ik dat en ik vertel hem dat ik vroeger, toen ik zo oud was als hij, ook gepest werd en ik vertel hem ook waarom
en wat er dan gebeurde. Hij luistert aandachtig en zegt dan: "we lijken op elkaar, het is net alsof je het over mij hebt."
En dan komt hij los en vertelt zijn verhaal.

Opvallend is dat hij het gedrag van de pestkoppen kan analyseren en ook de verschillende karakters kan duiden.
He, dat is nou niet bepaald een sterke eigenschap van de Asperger, maar goed, ik heb nog te weinig informatie om een mening te
kunnen vormen. We praten verder en het blijkt, dat hij zich erg verveeld in de klas. Hij zou het liefst extra lessen Engels krijgen.
Ook vindt hij het maar raar dat de juf sommen moet na rekenen met een rekenmachine, terwijl hij dat zo op papier doet.
Hij vertelt over zijn jongere broertje en zusje en het valt me op dat hij tijdens het praten goed en open in mijn ogen kijkt, dat hij een goed inlevingsvermogen heeft, veel gevoel voor humor en, wat belangrijk is, ook mijn, vaak droge humor goed begrijpt.
Hij kent gevoelens en kan ze ook onderscheiden. Hij is goed in rekenen en in taal.
Hij kan ook zaken letterlijk nemen. Als ik hem vraag wat hij doet als moeder in de put zit.
Hij vraagt: "Echt in de put?" Ik zeg (dom, dom, dom....) "ja, echt in de put"
Hij antwoord, "dan zou ik haar proberen te redden, maar ik weet niet of ik dat wel alleen zou kunnen."
Tja, een logische reactie voor een kind van tien op zo'n ondoordacht antwoord van mij.
Hij had notabene een controle vraag gesteld en dat is een teken van intelligentie.
Ik had dus moeten antwoorden, nee niet letterlijk, maar figuurlijk en eventueel moeten uitleggen wat deze uitdrukking betekent.
Een Asperger kind had waarschijnlijk mijn vraag op voorhand al letterlijk genomen en dat deed hij niet.
Hij leerde me wel dat ik beter had moeten reageren op zijn controle vraag.

Na ruim drie kwartier, we zijn bijna aan het einde van het consult (waarin veel gelachen is!) begint hij op zijn stoel te draaien en dingen op tafel op te pakken. "Kijk", zegr zijn moeder, "dat doet hij thuis nooit, maar wel op school, of tijdens een consult en volgens het autistenteam hoort datgedrag er ook bij" "Ja, dank je de koekoek", is mijn reactie. "Ik zou het vreemder vinden als een kind van zijn leeftijd na drie kwartier ztilzitten en praten niet onrustig zou worden. Hij vindt het zo langzamerhand welletjes en is te beleefd om te zeggen, zijn we nou nog niet klaar." Mijn jonge client lacht breed en beaamt dat hij inderdaad te beleefd is om te zeggen dat hij zo langzamerhand wel klaar is met het consult. Normaal gesproken hebben kinderen van zijn leeftijd na een kwartier al genoeg van zo'n gesprek en willen ze wat doen.

Vokomen normaal dus, dat hij onrustig wordt.
Er is niets mis met dit kind, behalve dat hij gewoon tot het legioen van de "nieuwetijds kinderen" behoort.
Trouwens, ook dit is een rare term, want ook in mijn lichting, 1953, werden ze al geboren, dus hoezo "nieuwe tijds"?
Ze worden door hun leeftijdgenootjes als "raar" beschouwd en dus gepest, ze zijn vaak heel intelligent, kunnen goed en snel leren, vervelen zich als ze geen uitdagingen krijgen in de klas, zijn gevoelig, hebben begrip voor anderen, maar maken moeilijk contact met hun leeftijdgenootjes, omdat ze die, qua innerlijke rijpheid, vaak ver vooruit zijn.

Deze kinderen worden vaak alleen herkend door oudere "soortgenoten" die het hele traject zelf al doorlopen hebben en die dus kunnen uitleggen, dat je: ofwel kunt vechten tegen het onbegrip en de pesterijen; ofwel er door verlamd kunt raken, verdrietig kunt worden, of zelfs depressief; ofwel kunt denken: "ze weten niet beter, ik ga mijn eigen gang wel en over een paar jaar is het afgelopen met dit gezeur op school" De eerste twee mogelijkheden werden door mijn jonge vriend herkend en als optie verworpen. De derde mogelijkheid, die vaak gepaard gaat met een gevoel van eenzaamheid, werd ook herkend en hij vertelde me, dat hij hiervoor gekozen had. Ik kon hem uit eigen ervaring zeggen, dat het soms kon lijken alsof hij hierin alleen staat, maar dat er heel veel anderen zijn, die tot hetzelfde legioen behoren en dat deze elkaar altijd herkennen en begrijpen, zelfs zonder al te veel woorden, zoals dat was gebeurd tijdens ons consult.

Moeder en zoon en ik, waren blij met dit gesprek.

Beste lezer(es), heeft u ook een kind met een etiketje? Vraag een second opinion, want vaak is uw kind gewoon een rijpere, oude ziel, die op jonge leeftijd zijn of haar weg in deze wereld moet vinden en daarbij vaak niet herkend wordt door de omgeving en dat doet PIJN!

vriendelijke groet,

portretje

Copyright
De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) en tekst in deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de webmaster worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden aangevraagd viaCONTACT