"HEEL DE MENS"

Praktijk voor Psychosociaal Therapie

Asperger
Wittelte

'Willy Bosga' 'homeopathie' 'Wittelte' 'Asperger'
Bosga Mediation

© "Heel de Mens " - Webdesign - Art-Alternatives

vignet
huis

Over de therapeute

Over de therapie

Syndroom van Asperger

ADHD

Publicaties

Links

CONTACT

tel: 06 29010488

 

 


Copyright
De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) en tekst in deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de webmaster worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden aangevraagd via contact